Reklamný e-mail nemusí byť spam

E-mailové kampane sú dôležitou súčasťou online marketingu. Kvalitnými direct mailmi a newslettrami bude vaše posolstvo šírené jedným z najosobnejších a najefektívnejších komunikačných kanálov.E-mail je stále najefektívnejším marketingovým nástrojom na priamy predaj. Je osobnejší ako vizibilné formáty a jeho efektívnosť sa dá jednoducho merať. Prostredníctvom e-mailov oslovujete priamo svojich potenciálnych zákazníkov s predajnou ponukou, preto je tento kanál zahrnutý v každom efektívnom online marketingovom pláne.

Základné rozdelenie reklamných
e-mailov

Newsletter
Posiela sa na pravidelnej báze (napr. 1x/mesiac) a má skôr informačný charakter.
Direct mail
Predajný e-mail, ktorý sa odosiela v rámci kampane a odkazuje na konkrétnu ponuku (napr. aktuálna akcia).

Ako vyzerajú e-mailové kampane
od Hype?

Stratégia
Pri komunikácii zohľadňujeme celkovú online marketingovú stratégiu, v ktorej e-maily zohrávajú svoju rolu.
Kreatíva
Genericky pôsobiace a prvoplánové e-maily sú pre nás tabu. Kampane tvoríme tak, aby sme zaujali príjemcov a vynikli v záplave reklamných e-mailov.
A/B testing
Vždy skúšame niekoľko rôznych prístupov, aby sme zistili, ktorý funguje na vašu cieľovú skupinu najlepšie.
  img-email-marketing

Postup

1
Spravíme analýzu produktu, cieľov, konkurencie, cieľovej skupiny a audit súčasnej stratégie.
2
Vytvoríme novú e-mail marketingovú stratégiu a pripravíme landing page kampane.
3
Navrhneme kreatívu e-mailu.
4
Spracujeme texty a grafiku e-mailu, podľa potreby ho preklopíme do HTML formátu.
5
Odošleme e-maily na databázu e-mailových adries.
6
Budeme vám podávať pravidelný reporting s odporúčaniami na zlepšenie výkonu kampane.

Ak chcete posielať e-maily, ktoré zaujmú ľudí,
vyplňte nezáväzný formulár a my sa vám ozveme.

{{scopeData.greeting}}
{{scopeData.message}}