#Marketing
Newsletter
  • Prihláste sa do newslettra
    {{scopeData.message_mini}}

Toto je chyba, na ktorú doplácajú najmä malé marketingové tímy

Cieľová skupina: všetci. Ak ste sa s podobným briefom zatiaľ nestretli, či už na agentúrnej alebo klientskej strane barikády, pravdepodobne ste veľmi šťastný človek alebo s marketingom len začínate. Rovnako kontraproduktívne môže byť pokrývanie každého komunikačného kanálu.

Dosiahnuť akúsi omnipresence v médiách je nemožné a aj veľké značky vynakladajú obrovské prostriedky na to, aby pokrývali tie najrelevantnejšie kanály v rozumnej miere. Aké šance potom má poddimenzovaný marketingový tím s obmedzeným rozpočtom?

Prieskum nám ukázal, že firmám chýba strategický koncept

V našom prieskume najväčších problémov slovenských marketérov, o ktorom sme písali aj pre portál Ecommerce Bridge, rezonovala absencia stratégie, predajných lievikov – takzvaných funnelov, a celkového konceptu, z ktorého vychádzajú marketingové aktivity. Bezhlavo sa pustiť do „marketingu“ bez toho, aby ste sa opierali o dáta je v drvivej väčšine postup odsúdený na neúspech. Minimálne ním vyplytváte rozpočet, ktorý mohol byť použitý inak, efektívnejšie.

Ak máte prostriedky, smelo do toho

V marketingu nemôžeme dogmatizovať žiadne postupy. Niektoré fungujú v jednom sektore či segmente, iné pre istý typ a veľkosť spoločností, ďalšie sú zase vhodné rôzne veľké tímy. Ako to už býva: ak máte dostatočne vysoký budget a kvalifikovaný tím, vaše možnosti sú široké.

Menšie tímy sa však musia naučiť priorizovať to, čomu budú venovať svoju pozornosť a do čoho budú investovať vydupaný rozpočet. Naliať peniaze do terciárneho kanálu, ktorý neprináša potenciálnych zákazníkov, je zbytočné plytvanie.

Segmentujte kanály aj cieľové skupiny

Vytýčiť si cieľovú skupinu a kanály, cez ktoré ju dokážeme zasiahnuť, by malo stáť na začiatku každého marketingového plánovania. Je jednoduché povedať, že musíme byť na TikToku, lebo ho dnes využívajú spotrebitelia generácie Z, a tých chcete zasiahnuť. Sú to ale vaši zákazníci? Nie želaní zákazníci, ale reálni, ktorí vám generujú zisk.

Investovať do kanálu, ktorý je aktuálnym trendom, sa môže a nemusí vyplatiť. Na to, aby ste vedeli, či do takejto príležitosti ísť, potrebujete mať stratégiu, ktorá vám napovie a niekoľko rokov praxe, aby ste sa vedeli správne rozhodnúť. 

Vytvorte si komunikačnú stratégiu, o ktorú sa budete opierať

Stratégie komunikačného konceptu a celkovej marketingovej komunikácie môže slúžiť spoločnosti dlhodobo, nielen počas jedného kvartálu, či roka. Ak je nastavená správne, zohľadňuje minulé úspechy aj prekážky a je orientovaná na špecifické ciele, poslúži vám ako dlhodobý guideline.

Ako si takúto stratégiu vytvoriť? Začnite briefom:

·        Spíšte si, čo sú vaše ciele, čo chcete komunikáciou dosiahnuť,

·        Identifikujte svoju konkurenciu, ideálne takú, ktorá vás inšpiruje,

·        Definujte, ako vás majú zákazníci vnímať,

·        Majte na pamäti, akým budgetom disponujete.

Pri tvorbe komunikačnej stratégie sa riaďte briefom, ktorý ste si spísali. Zamyslite sa nad cieľmi a ako ich môžete dosiahnuť. Zapadá do týchto cieľov gen Z a TikTok? Nie? Trend alebo nie, škrtajte.

Prelustrujte svoju konkurenciu, zistite, čo robí lepšie než vy, ale aj to, čo robí horšie. Veľa ľudí si myslí, že v reklamnej komunikácii je nutné posilňovať prioritne svoje slabé stránky. No ak posilníte to, čo už teraz robíte dobre a privádza k vám zákazníkov, dokáže prehĺbiť priepasť medzi vami a konkurenciou a zvýšiť tržby.

Koncept komunikačnej stratégie môže definovať aj to, ako vás majú zákazníci vnímať. Nemýľte si pojmy s dojmami – nejde o to, ako sa vnímate vy sami. Súčasťou stratégie teda môže byť aj prieskum, vďaka ktorému zistíte viac a o ktorý sa opriete.

Otázka budgetu sa bude vynárať počas tvorby celej stratégie. Môže vás limitovať, a to vás naučí priorizovať skutočne dôležité aktivity.

Zistite viac v našom ebooku

Najčastejšie problémy marketérov sme spracovali do krátkeho ebooku, ktorý sumarizuje známe aj menej známe scenáre každodenného marketérskeho života. Stiahnite si ho a ak budete chcieť niečo dodať, sme otvorení feedbacku.

Autor článku

Marek Didák
creative & strategy director