#Marketing
Newsletter
  • Prihláste sa do newslettra
    {{scopeData.message_mini}}

Sú brainstormingy efektívne?

Zatvoriť celý tím na pol dňa do zasadačky a prísť s brutálnym nápadom, ktorý zvalcuje vesmír, je… neefektívne. 

Som zástancom prístupu, že brainstormovať by sa malo v menšom počte ľudí a aj to až k uceleným ideám. Nepríde mi rozumné vymýšľať nápady počas brainstormingu. Doslova to je to plytvanie časom. A keďže #stalepracujem, čas považujem za najcennejšiu komoditu. ⏳ 

Minule som písal, ako vyzerá môj kreatívny proces. Takto zas vyzerá kreatívny proces v Hype: 

Briefing 

Po vytvorení mini tímu, ktorý bude pracovať na zadaní, si dávame spoločný briefing. Počas neho si zhrnieme zadanie a definujeme želaný outcome, resp. aký výstup sa očakáva. Následne si rozdelíme úlohy a určíme deadliny. Počas briefingu nehádžeme do placu nápady, mohli by totiž ovplyvniť ostatných. Po zadefinovaní úloh sa každý zoberie a tvorí sám svoju ideu 

Výber ideí 

V tomto momente by každý mal prísť so svojimi nápadmi, ku ktorým už má zmysel brainstormovať. Hovorí sa, že počas prvého brainstormingu by sa nemali dávať negatívne feedbacky, ale každú ideu vnímať pozitívne. Tohto pravidla sa nedržíme. Ale že vôbec. Keď sa nám nápady nepozdávajú, rovno ich zamietame. Výsledkom brainstormingu je vytipovanie ideí, ktoré budeme rozpracovávať. To už, opäť, robí každý sám. 

Challenging 

Po rozpracovaní ideí je na rade challenging a hľadanie slabých miest. Zámerne sa snažíme nájsť, čo v kreatíve nebude fungovať alebo je tam navyše. Práve vtedy dokážeme odhaliť kopec vecí, ktoré musia nekompromisne preč. Následne si opäť každý zoberie svoju časť na dopracovanie nápadu. 

Finalizácia

Ak už cítime, že nápad je dobrý, dáme k nemu posledné myšlienky a sfinalizujeme ho do podoby prezentovateľnej klientovi. 

Jednotlivé kolá brainstormingov sa, samozrejme, môžu opakovať. Základom je, aby sa ich zúčastňovali iba ľudia, ktorých sa zadanie týka a definícia toho, čo chceme brainstormingom dosiahnuť. Potom môžu vznikať zaujímavé idey. Niekoľko ich nájdeš tu alebo na našom Facebooku či Instagrame

Autor článku

Marek Didák
Creative director