Youstice

spravodlivosť pre zákazníkov aj e-shopy

O klientovi

Youstice je aplikácia na riešenie sporov medzi e-shopmi a zákazníkmi. Jednoduchou formou zabezpečuje riešenie reklamácií tovarov a služieb a chráni spotrebiteľov aj podnikateľov.


Zadanie

Startup Youstice nám dal za úlohu dlhodobo budovať povedomie prostredníctvom blogov a sociálnych sietí. Chceli zvýšiť brand awareness medzi cieľovou skupinou online predajcov, ktorí musia riešiť reklamácie svojich zákazníkov.


Výzva

Nástroj Youstice je síce veľmi užitočný pre podnikateľov, je však zároveň veľmi špecificky profilovaný. Komunikovať pomocou právnických termínov, ktoré popisujú reklamačné procesy a postupy by nemalo význam, lebo by sme nezaujali cieľovú skupinu.

Našou úlohou preto bolo zvoliť jednotnú tému, do ktorej sme mohli zahrnúť aj hlavné posolstvo Youstice.

Riešenie

Ako jednotnú tému pre blogy aj príspevky na sociálnych sieťach sme zvolili zákaznícku podporu a zákaznícky servis, ktoré úzko súvisia s benefitom, ktorý Youstice ponúka.Blog

Navrhli sme témy blogov na základe trendujúcich kľúčových slov. Niektoré témy slúžili ako odporúčanie pre klienta, iné sme spracovali sami. Našli sme tiež medzeru v blogovej sfére – na internete neboli k dispozícii relevantné články o najlepších profesionálnych LinkedIn skupinách, zameraných na customer service. Preto sme ich niekoľko napísali, postli do samotných LinkedIn skupín a odpovede na seba nenechali dlho čakať.youstice-screen2

Tiež sme využili spoluprácu so svetovo známymi influencermi. Oslovili sme ich s otázkou, akú radu by dali na zlepšenie starostlivosti o zákazníkov. Keďže finálny blog sami zazdieľali, vytvorili sme obrovský buzz okolo jediného blogu.
A čo na to klient?

“Je mi potešením odporučiť Hype ako jednu z najlepších kreatívnych agentúr na slovenskom trhu. Hype vie bez ťažkostí skĺbiť najnovšie trendy digitálneho marketingu a vytvoriť ucelené stratégie, ktoré sú viac, než len skvelé koncepty; pomáhajú totiž zvyšovať povedomie a prinášajú cenné konverzie. Tím je veľmi profesionálny a ľahko sa s ním pracuje, vďaka čomu je spolupráca na partnerskej úrovni. Ak hľadáte, tak ako hľadal aj Youstice, dynamický, proaktívny a spoľahlivý tím marketingových odborníkov s pôsobivým portfóliom lokálnych aj medzinárodných projektov, už ste ho našli.”  

Karina Ludz, Communications Manager, Youstice
Chcete, aby sme aj vám pripravili podobnú kampaň? Pustime sa spolu do toho.